ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสำหรับพิธีสักการะศาลพระภูมิ อนุสาวีย์บรรพบุรุษวีรชนนักดับเพลิง และพิธีสงฆ์ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง