ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสำหรับพิธีสักการะศาลพระภูมิ อนุสาวีย์บรรพบุรุษวีรชนนักดับเพลิง และพิธีสงฆ์ในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัย ทางหมายเลข ๑๙๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง