ติดต่อหน่วยงาน

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

77/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 023546858 (เบอร์กลาง)

โทรสาร 023546842

Call Center   :  199

อีเมล์               :  ติดต่อหน่วยงาน       : bfrd199@hotmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ :  kitti.bma@hotmail.com

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS :   ลงสถานีพญาไท

ตำแหน่งพิกัดที่ตั้งหน่วยงาน (lat=’13.7608754’|lon=’100.5243834′)