สปภ.ติวเข้มการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย

สปภ.ติวเข้มการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย
วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นผู้ฝึกสอนด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย ครั้งที่ 1 ซึ่งนายศุภกฤต บุญขันธ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมตรวจเยี่ยมการจัดอบรมด้วย ณ อาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ถนนขาว แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดย นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายไพฑูรย์ งามมุข ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมให้การต้อนรับ
นายประกอบ โพธิ์คาย ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 ได้กล่าวรายงานว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อปฏิบัติงานด้านการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรู้ ความชำนาญ ในการตอบโต้สารเคมีและวัตถุอันตราย สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในองค์กรได้
การฝึกอบรมเป็นแบบไป-กลับ ณ อาคารที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำ ภายในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 แบ่งการฝึกเป็น 3 ส่วน คือ 1.) การฝึกอบรมภาคทฤษฎี ระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 2.) การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2567 และ 3.) การทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ร่วมเป็นวิทยากรและฝึกปฏิบัติ มีนักดับเพลิงและบุคลากรของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 120 คน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *