สปภ.รับ ผต. ตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

สปภ.รับ ผต. ตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2567
วันที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุริยชัย รวิววรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านปฏิบัติการ) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิฉัตร วิเลิศปรีชาตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านบริหาร) และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง ในการเดินทางมาตรวจราชการเฉพาะพื้นที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) ณ ห้องประชุมสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานข้อมูลผลการดำเนินการในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกรุงเทพมหานครจากรายงานผลการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2 การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไข และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *