สปภ.อบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์

สปภ.อบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์
วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายสุริยชัย รวิวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานเปิดการอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) แก่หัวหน้าชุดปฏิบัติการในสถานีดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 41 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิง โดยจัดการอบรมรวม 4 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมเรื่องการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ส่วนอีก 3 ครั้งประกอบด้วยการอบรมเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ โครงสร้างองค์กรระบบบัญชาการเหตุการณ์ และความสำคัญของการวางแผนเผชิญเหตุ ผ่านชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านระบบบัญชาการเหตุการณ์ พัฒนาชุดฝึกอบรมแบบออนไลน์ และประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบการอบรมต่อไป (ภาพ : กิตตินันท์ พลอยรัตน์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *